Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni 1.Cilt Pdf

Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni 1.Cilt Pdf E-kitap indir

İnsan Yayınları / Tarih Dizisi
Doğu’da kalp, Batı’da ise akıl yolundan gelip günümüze ulaşan düşüncenin o uzun yolculuğu. Düşüncenin; coğrafyalar, medeniyet alanları, ekol ve okullar, düşünürler üzerinden bugüne nasıl ulaştığına dair esaslı bir harita sunan bu eser, insanın ortaya koyduğu düşünsel ve tecrübî birikimin kaynaklarına işaret ediyor. Ve çağ insanına durduğu yerin mahiyetini tarif imkânı veriyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Tarihin M.Ö. 800 ile M.S. 200 yılları arasındaki kesitinde dünyanın önemli coğrafyalarında, tüm insanlığı etkisi altına alacak din ve düşünce akımlarının ortaya çıkmış olduğu görülür. Çin’de toplumsal düzeni ve İnsanî ilişkileri önceleyen Konfüçyanizm ile tabiatla çatışmamayı ve sükûneti tavsiye eden Taoizm; Hindistan’da politeizmle şekillenen Hinduizm; dünyevî zenginlik ile münzevîlik arasında bir orta yol doktrini savunan Budizm, hiçbir canlıya zarar vermemeyi tavsiye eden Cayinizm, Hinduizm-Islâm karışımı Sihizm; Mezopotamya’nın en önemli astronomi ve astroloji merkezlerinden biri olan Babil ve Keldanîler; iyilik ve kötülüğün metafizik boyutta değil, ahlâkî boyutta var olduğuna vurgu yapan Mecûsîlik genel hatlarıyla ele alınmaktadır.
Ayrıca bu eserde ikinci Mabed Dönemi Yahudiliği,

Helenistik Yahudilik, Ortaçağ İslâm Dünyasında Yahudi Düşüncesi, Modern Yahudi Teolojisi, Osmanlı Devleti Dönemi Yahudileri,

Yahudilerin İslâm Bilim ve Kültür Dünyasına
Katkıları, Yahudi Kutsal Kitabı Tora; Tarihte Süryanîler, Süryanîler ve Felsefe; Türk Evren Tasavvuru, Ural-Altay Düşüncesi, Orhon Yazıtları; İslâm Öncesi Arap Düşüncesi; Mitoloji ve Çin Mitleri bölümleri yer almaktadır.

DOĞU DAN BATI’YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ
AKLÎ DÜŞÜNCE VE FELSEFENİN DOĞU’DAN DOĞUŞU BABİL-KELDANÎ-ÇİN-HİNT-İRAN-İBRANÎGELENEKLERİ
PROJE EDİTÖRÜ: PROF. DR. BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA
CİLT EDİTÖRÜ: DOÇ. DR. ALİ OSMAN KUP
BU PROJE BAŞBAKANLIK TANITMA FONU NUN DESTEĞİYLE HAZIRLANMIŞTIR
9789755747590

http://turbobit.net/wczp1xecd5p6/Doğudan.Batıya.Düşüncenin.Serüveni.I.Cilt.zip.html


Etiketler: Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni, Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni e-kitap indir, Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni indir, Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni kitap indir, Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni kitap oku,