Muammer Demirel, İbrahim Turan Tarih Öğretim Yöntemleri Pdf

Muammer Demirel, İbrahim Turan Tarih Öğretim Yöntemleri Pdf E-kitap indir

Kitabın içeriği hazırlanırken eğitim fakültelerinde okutulmakta olan Özel Öğretim Yöntemleri (Tarih Öğretim Yöntemleri) dersi için YÖK tarafından hazırlanan içerik temel alınmıştır. Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklar incelenmiş, konu üzerinde çalışmaları bulunan yazar arkadaşlarımızın görüşleri ile birleştirilerek kitabın içeriği oluşturulmuştur. Tarih eğitimi alanında Türkiye’de kaynak eser eksikliği biline bir durumdur. Bu boşluğun doldurulmasında bu kitap katkı sağlayacağı inincındayız.

İÇİNDEKİLER
Bölüm I TARİH BİLİMİNİN GELİŞİMİ
Tarihin Anlamı
Bilimsel Tarihçilik

Bölüm II TÜRKİYE’DE TARİH ÖĞRETİMİ VE MESELELERİ
Tarih Dersinin Okul Programlarına Girişi ve Yaygınlaşması
Tarih Öğretiminin Amaçları Meselesi
Tarih Öğretim Programının İçeriği Meselesi
Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Meselesi
Tarih Ders Kitapları

Bölüm III TARİH DERSLERİNDE TEMEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI
Öğretmen Merkezli (Direkt) Öğretim Yöntemleri
Karşılıklı Öğretim Yöntemleri
Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntemleri

Bölüm IV TARİH ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENME TEORİLERİ
Davranışçı Yaklaşım
Bilişsel Yaklaşım
Yapılandırmacılık

Bölüm V TARİH ÖĞRETİMİNİN AMAÇLARI
Tarihin Değeri
Tarih Öğretiminin Amaçları
Bölüm VI KARŞILAŞTIRMALI LİSE TARİH PROGRAMLARI
Tarih Eğitiminin Amaçları
Tarih Eğitimiyle Kazandırılmak İstenen Beceriler
Tarih Derslerinin İçeriği
Bölüm VII TARİH DERSLERİNDE YEREL TARİH, MÜZE VE ÖREN YERLERİNİN KULLANIMI
Tarihsel Arka Plan
Yeni Başlayan Tarih Öğretmeni İçin İlk Adım: İl Yıllıkları ve Diğer Kaynaklar
Tarih Eğitiminde Yerel Tarih Unsurları Neler Olabilir?
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Eğitim Gezileri Genelgesi ve Gerektirdikleri
Türkiye’de Müze ve Ören Yerleri
Bölüm VIII TARİH DERSLERİNDE KAVRAMLAR VE ÖĞRETİMİ
Kavramların Özellikleri
Kavramların İşlevi
Kavramların Öğretimi
Tarih Öğretiminde Kavramların Kullanımı
Tarihe Ait Bilgileri Kavramlaştırma
Hangi Kavramların Öğretileceğine Karar Verme
G Kavram Öğretiminde Yöntemler

Bölüm IX TARİH ÖĞRETİMİNDE KAYNAK KULLANIMI
Tarih Öğretiminde Yazılı Kaynakların Kullanımı
Tarih Öğretiminde Sözlü Tarih Kullanımı
Tarih Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyallerin Kullanımı

Bölüm X TARİHSEL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ
Değişimin Bilimi veya Değiştirilmiş Bilim
Öğrencilerde Tarihsel Düşünme ve Bilişsel Gelişim
Çağrışımsal Düşünme
Zamanı Anlama
Kaynakları Değerlendirme
Eleştirel Okuma
Yazma

Bölüm XI TARİH DERSLERİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ
Tarih Öğretimi ve Demokrasi
Tarih ve Kimlik (Tanıtım)

http://turbobit.net/chexlft14xih/Muammer.Demirel.İbrahim.Turan.Tarih.Öğretim.Yöntemleri.zip.html


Etiketler: Muammer Demirel İbrahim Turan Tarih Öğretim Yöntemleri, Muammer Demirel İbrahim Turan Tarih Öğretim Yöntemleri e kitap, Muammer Demirel İbrahim Turan Tarih Öğretim Yöntemleri e-kitap indir, Muammer Demirel İbrahim Turan Tarih Öğretim Yöntemleri ekitap indir, Muammer Demirel İbrahim Turan Tarih Öğretim Yöntemleri epup indir,